Billedet på sidehoved
 • Thyborøn skole
 • Skolevej 7, 7680 Thyborøn
 • 96631780
 • mila@lemvig.dk
 • 96631789
 • 5798004701119

Tekst

Comenuis festuge
 • ikon
  Michael Laursen den 19-12-2014
  Til forældrene!

  Så blev det atter jul. Efter et på alle måder anderledes halvt skoleår trænger både elever og ansatte til en lille velfortjent pause. Det gør I som forældre garanteret også ude på/fra jeres respektive arbejdspladser, så en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle, når I når dertil.

  På skolen slutter vi af mandag med at gå i kirken kl. 12.45, og vi påregner at slutte kl. ca. 13.30. Herefter har børnene fri. De børn, der skal i Pitten og som ikke afhentes ved kirken, vil blive fulgt tilbage til skolen af nogle af de voksne. Første skoledag efter ferien er mandag den 5. januar, hvor det normale skema følges.

  Ved juletid synges der meget, så jeg synes også lige, at det kunne være på sin plads med en lille "opsang" til (nogen af) jer...........nej - tag ikke det følgende som en opsang, men som en bekymret reminder til jer om at få læst derhjemme.
  Da skolereformen trådte i kraft var der en del usikkerhed om, om den lektiefrie skole nu var indført. Det er den ikke, som det fremgår af hjemmesiden, hvor I kan se skolens principper for, hvad vi forventer af jer i denne forbindelse. Her står der klart og tydeligt, at vi - efter niveau - forventer, at I en halv time hver dag læser med jeres børn/taler med jeres børn/læser for jeres børn......
  Det gælder faktisk også fredag, lørdag og søndag. Og det gælder også i ferierne.
  Tingene kommer ikke af sig selv, så selv om vi har øget læseindsatsen i skolen, så rykker det ikke før I hjælper til. Vi kan desværre meget tydeligt i de nationale test se, at vi har et problem her. Et problem der faktisk også slår igennem i resultaterne for engelsk, geografi, biologi mv - fag som kræver meget læsning. 
  Et efterslæb i læsekundskaberne er ikke noget, der kan "repareres på" i takt med, at børnene selv bliver mere modne og klar til at tage ansvar. Det ansvar ligger hos jer i hele forløbet fra skoleindskrivning til i hvert fald 6.klasse.
  Derfor er det også forstemmende, når lærere og pædagoger i indskolingen kan fortælle, at der ikke findes en hel skoleuge, hvor over halvdelen af børnene ikke har fået læst en eller flere gange. Andre lærere beskriver det således, at der hver dag sidder mindst "en håndfuld", der ikke har fået læst.
  Jeg vil derfor appellere til jer om at stå sammen med de ansatte i denne opgave. Læsning er ikke en straf - det er et privilegium at bo i et land, hvor uddannelse og skolegang er til rådighed kvit og frit. Og hvor nøglen til succes langt hen ad vejen ligger hos en selv - med støtte af sine forældre!!

  Som nævnt indledningsvist håber jeg I modtager dette i positiv ånd - også jer der faktisk får læst med jeres børn mv hver dag. Det er i hvert fald positivt ment herfra.

  Glædelig jul!

  Michael Laursen


    

   
 • ikon
  Tine Jespersen den 10-12-2014
  Så ligger også vores nr. 2 Comeniusprojekt på EMU - Danmarks læringsportal:-)
 • ikon
  Stine Møller den 14-11-2014
  Kære forældre med børn i Pitten.
  Hermed et link til kommunens takster for 2015
  http://www.lemvig.dk/Boern-og-unge/Boernepasning.aspx
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen