Billedet på sidehoved
 • Thyborøn skole
 • Skolevej 7, 7680 Thyborøn
 • 96631780
 • mila@lemvig.dk
 • 96631789
 • 5798004701119

Tekst

Matematik og bevægelse

 • ikon
  Michael Laursen den 24-05-2016
  Til forældrene
  Som bekendt har det vakt nogen interesse mediemæssigt, at en af de lokale købmænd har valgt at stoppe salget af lightergas til unge under 18 år. (I øvrigt et udmærket initiativ til at få sat fokus på noget, som måske er et problem for nogen)
  Det er imidlertid også vigtigt for mig at give udtryk for, at jeg ikke tænker, at vi har et udbredt problem i forbindelse med unge indskrevet her på skolen - og det er også mit indtryk, at der er tale om ganske få unge med andre problemer også, der har denne selvdestruktive adfærd.
  Men vi er naturligvis opmærksomme på situationen. Der er talt med udskolingseleverne i klasserne, og vi er i kontakt med den lokale SSP-konsulent. Det gode råd i almindelighed er imidlertid det samme, som når vi taler om alkohol fx: Vis interesse for jeres børn i dagligdagen - spørg herunder ind til, hvor de er om aftenen og i week-enderne og med hvem!
  Michael Laursen
 • ikon
  Michael Laursen den 19-05-2016
  Til orientering
  Med beklagelse skal det hermed meddeles, at Thyborøn skole og Thyborøn Børnecenter med øjeblikkelig virkning stopper med "rullende indskoling". Fremover starter alle skolebørn til august i det år, de fylder 6 år.
  Vi har siden 2009 været rigtigt glade for denne indskolingsmetode, men antallet af børn - samt ressourcemangel på de to institutioner - gør, at det forekommer mere naturligt at alle starter til august. Vi fortsætter naturligvis med vores aldersblanding i indskolingen. De umiddelbart berørte forældre kontaktes direkte.
  Michael Laursen
 • ikon
  Vibeke Hansen den 28-09-2015
  Prøveplanen for maj-juni 2016.
  Se vedhæftede fil
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen