Billedet på sidehoved
 • Thyborøn skole
 • Skolevej 7, 7680 Thyborøn
 • 96631780
 • mila@lemvig.dk
 • 96631789
 • 5798004701119

Tekst

8. og 9. årgangs projektopgaver

 • ikon
  Michael Laursen den 24-03-2015
  Til forældrene

  Hermed en lille påskehilsen med forskellige informationer. Først lidt overordnet og længere nede oplysninger til specifikke klasser.

  Vi nærmer os afslutningen af første år under den nye skolelov og arbejdstidsaftale for lærere og pædagoger. Vi kan vel uden overdrivelse konstatere, at der har været udfordringer nok at tage fat på. Samtidigt hermed har vi i Lemvig Kommune stået i den situation, at der sideløbende med, at de nye tiltag har skullet implementeres, foregår en løbende nedskæring af de ressourcer, vi har til rådighed for at løse opgaven. Det faldende børnetal i kommunen kan vi ikke gøre noget ved - men det er jo ikke den bedste baggrund at foretage en så massiv omstilling af skolen på.

  Lad mig lige meget kort give en overordnet status på en række områder.
  Kontaktlærerordning - her har vi fortsat udfordringer med at få den til at falde helt "på plads" i kommunikationen med jer - herunder hvordan vi skifter undervejs i skoleforløbet. 
  UU-tid /lektietid - dette har nok været vores største "hovedbrud" - specielt i starten. Men vi har gjort nogen erfaringer, som i hvert fald vil påvirke tænkningen om det til næste skoleår. Det skal dog undertreges, at som skoleåret er skredet frem, er flere og flere elever fra mellemtrinnet og op blevet rigtigt glade for disse timer.
  "Morgenbånd" - med læsning og motion. I alle tre afdelinger har man været rigtigt glade for denne start på dagen. Det er muligt, at vi forsøger at flytte motionen lidt mere hen på dagen til næste år.
  Valgfag - vi har været rigtigt glade for og stolte af vores valgfagstilbud i år. Vi håber at kunne udvikle dem og komme endnu mere ud i lokalsamfundet til næste år.
  Faglige samarbejder og holddelinger - også her er grundstenen lagt til noget, som formentlig kan blive rigtig godt de kommende år, således at alle elever kan blive udfordret på det rigtige niveau.
  Pædagog/lærersamarbejde - en af de helt store udfordringer mange steder. Vi er lykkedes med at få udbytte af nogen af vores dygtige pædagoger på mellemtrinnet i år som noget nyt - men vi mangler stadig at finde "de vises sten" i udskolingen.
  Faglige resultater - god udvikling de senere år. Det skal skolereformen jo ikke have æren for, men vi prøver jo at leve op til reformens krav ved at bygge videre på det vi har gjort hidtil - og det virker åbenbart!
  Forældremødeaktivitet - også her skal vi nok i tænkeboks og overveje både form og facon på det, vi gjorde i begyndelsen af dette skoleår. Lige i disse dage er vi faktisk i kraftig overvejelse om at lave et arrangement for 6. og måske 7. årgang (elever og forældre)med input om uddannelsesreform, måske input fra nogle lokale erhvervsfolk og en forventningsafstemning om, hvad man bruger et udskolingsforløb til.

  Alt i alt vil jeg mene at vi er kommet godt fra land med reformen lokalt. Og jeg håber virkelig, at den ressourceforhandling, der er i gang lige pt, vil resultere i, at vi til næste år får ressourcer nok til at komme videre med det, der er lykkedes - og grundigt overveje hvad vi gør, der hvor det halter lidt endnu.

  Specielt til 4.b, 5.a og 7.a:
  Inden vi når sommerferien, skal vi sige farvel til Judith Løwenstein, som har været vikar for Pernille Aasted siden sommerferien. Judith går på barselsorlov den 21. april, hvilket efterlader 9-10 uger af skoleåret tilbage.
  Vi har i denne periode ansat Sarah Øgendahl, som afslutter sin lærereksamen her til sommer. Den store eksamen - bacheloropgaven - er afleveret, inden hun begynder her. Og der skulle være gode muligheder for, at påvirke planlægningen af de øvrige eksamener på en måde, så de afvikles uden at påvirke hendes timer her - eller i hvert fald med ganske få vikardækninger.
  Det er aftalt med Grethe Beck-Larsen, at hun i dansk i 4.årgang "tager førertrøjen på", og at de to klasser nærmest behandles som en klasse med to lærere - men Sarah er i øvrigt dansklærer.
  Desuden har både Lene Rønn og Jane Bohnsen af egne drift meldt sig som faglige sparringspartnere for Sarah i n/t og matematik - og det samme har Jimmy Bundgaard med hensyn til geografi i 7.klasse.
  I billedkunst i 4.b har vi valgt en anden løsning. Her går pædagog Birgit Bursell ind og tager timerne frem til sommerferien. Birgit er jo ikke lærer, men hun er en dygtig og erfaren pædagog, og hun er selv meget kreativt anlagt, så det er også en løsning, som jeg er helt tryg ved! 
  I vil senere lige modtage en besked om, hvem jeres barn får som kontaktperson frem til sommerferien.

  Med venlig hilsen
  og
  god påskeferie!

  Michael Laursen
   
 • ikon
  Jane Vendelbo Bohnsen den 16-03-2015
  Ny kortviser til undervisningsbrug

  Geodatastyrelsens data er sat fri, og du kan få let adgang til dem med vores kortviser.

  Kortviseren er særligt udviklet med henblik på anvendelse i folkeskolen, men alle kan bruge den. Nedenfor finder du forslag til brug i undervisningssammenhænge – men du kan også bare klikke direkte videre til kortviseren.
  http://gst.dk/emner/frie-data/skole/

 • ikon
  Vibeke Hansen den 10-03-2015
  Kraftige laserpointere kan være farlige.
  Se vedhæftede fil fra Sikkerhedsstyrelsen
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen